Volg de checklist om een probleem met de ESCAPE Cooler op te lossen

De koude luchtcirculatie kan onderbroken worden als de unit niet correct is opgezet. Kijk na of alle onderdelen nog goed aansluiten.
Als de roosters geblokkeerd zijn kan er afdoende lucht aangezogen worden om de cooler correct te laten functioneren.
Laat altijd een kleine ruimte aan de achterkant van de unit vrij voor een goede luchtcirculatie.
Als de cooler niet is ingeplugd, werkt het koelelementen niet. Kijk na of alle stekkers ingeplugd zijn en de lichtjes aan de achterkant van de unit branden.
Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is kan de cooler mogelijk geen elektriciteit ontvangen, waardoor deze niet zal werken.
Kortsluiting kan ontstaan wanneer teveel toestellen op het elektrisch net worden aangesloten.
Externe koude lucht kan de luchtcirculatie in de cooler verstoren.
Temperaturen kunnen wijzigen indien de cooler te dicht bij een deur of airconditioning geplaatst wordt. Ook het plaatsen in direct zonlicht kan een impact hebben op de temperatuur.
De cooler is getest met omgevingstemperaturen van 25°C. De gegarandeerde temperaturen zijn dan ook afhankelijk van deze stabiele omgevingstemperatuur.
Een laatste redmiddel is de zachte reset.

1. Haal de ESCAPE Cooler uit het stopcontact en plug deze na 5 seconden terug in.

2. Duw de set (2) en temperatuur (3) kop tegelijk in voor 3-5 seconden.

3. Je zou de compressor moeten horen aanschieten en de temperatuur zou moeten dalen op de display.

Als dit niet werkt dient er een interventie gepland te worden.